Gia đình ổn định, nghề nghiệp mới phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Nguyễn Văn Tân phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top