Gia đình khó khăn trong ngôi nhà đổ nát cần sự trợ giúp

Gia đình em Trang hiện đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: ĐL
Gia đình em Trang hiện đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: ĐL
Gia đình em Trang hiện đang rất cần sự giúp đỡ. Ảnh: ĐL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM