Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích tại Mù Cang Chải nhận hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động

Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích trong trận lũ ống tại Mù Cang Chải nghẹn ngào nhận quà hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động. Ảnh: Cường Ngô
Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích trong trận lũ ống tại Mù Cang Chải nghẹn ngào nhận quà hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động. Ảnh: Cường Ngô
Gia đình đoàn viên CĐ có người thiệt mạng, mất tích trong trận lũ ống tại Mù Cang Chải nghẹn ngào nhận quà hỗ trợ từ Quỹ TLV Lao Động. Ảnh: Cường Ngô
Lên top