Gia đình công nhân ngành điện bị tai nạn thương tâm