Gia đình công nhân chủ động phòng chống dịch khi con đi học trở lại

Anh Nguyễn Việt Đông - công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) - chăm sóc con. Ảnh: Khánh An
Anh Nguyễn Việt Đông - công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) - chăm sóc con. Ảnh: Khánh An
Anh Nguyễn Việt Đông - công nhân KCN Thăng Long (Hà Nội) - chăm sóc con. Ảnh: Khánh An
Lên top