TUYÊN DƯƠNG 70 CHỦ TỊCH CĐCS XUẤT SẮC TIÊU BIỂU TRONG CÔNG TÁC THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ VÀ ĐỐI THOẠI LẦN THỨ NHẤT:

Ghi nhận nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ CĐCS

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (hàng trước, bên phải) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc năm 2017 được tuyên dương. Ảnh: SƠN TÙNG
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang (hàng trước, bên phải) và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao thưởng cho các Chủ tịch CĐCS xuất sắc năm 2017 được tuyên dương. Ảnh: SƠN TÙNG