GFTUK học tập kinh nghiệm xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp

Đoàn đại biểu của Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên nghe giới thiệu về dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam.
Đoàn đại biểu của Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên nghe giới thiệu về dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam.
Đoàn đại biểu của Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên nghe giới thiệu về dự án thiết chế công đoàn tại Hà Nam.
Lên top