Gây quỹ xây dựng “Làng Công nhân Caosu”

Lễ khởi công xây dựng "Làng Công nhân Caosu". Ảnh Đức Long
Lễ khởi công xây dựng "Làng Công nhân Caosu". Ảnh Đức Long
Lễ khởi công xây dựng "Làng Công nhân Caosu". Ảnh Đức Long
Lên top