CÔNG ĐOÀN VÌ LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN

Gây quỹ học bổng từ chương trình phúc lợi cho đoàn viên

CĐ Cty Nidec Việt Nam ký kết với FPT bán hàng không lãi suất và trích 1% doanh thu để cùng CĐ chăm lo cho đoàn viên.  Ảnh: L.T
CĐ Cty Nidec Việt Nam ký kết với FPT bán hàng không lãi suất và trích 1% doanh thu để cùng CĐ chăm lo cho đoàn viên. Ảnh: L.T
CĐ Cty Nidec Việt Nam ký kết với FPT bán hàng không lãi suất và trích 1% doanh thu để cùng CĐ chăm lo cho đoàn viên. Ảnh: L.T
Lên top