Gấp rút bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động

Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động ở cơ quan BHXH phía Nam. Ảnh: PV
Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động ở cơ quan BHXH phía Nam. Ảnh: PV
Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động ở cơ quan BHXH phía Nam. Ảnh: PV
Lên top