Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Gặp mặt cán bộ cơ quan đã nghỉ hưu khu vực Hà Nội

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang trao mừng thọ 80 tuổi cho nguyên Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn An Lương (đứng giữa). Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang trao mừng thọ 80 tuổi cho nguyên Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn An Lương (đứng giữa). Ảnh: T.E.A
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang trao mừng thọ 80 tuổi cho nguyên Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn An Lương (đứng giữa). Ảnh: T.E.A
Lên top