Gặp khó vì COVID-19, doanh nghiệp vẫn đảm bảo quyền lợi của người lao động

Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định. Ảnh: N.T
Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định. Ảnh: N.T
Công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định. Ảnh: N.T
Lên top