Gặp gỡ, giao lưu với 101 đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu: Hy sinh lợi ích bản thân, không “an phận thủ thường”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ trái sang) giao lưu với các đại biểu.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ trái sang) giao lưu với các đại biểu.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (thứ ba từ trái sang) giao lưu với các đại biểu.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top