Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025):

Gắn thi đua với công việc hằng ngày của người lao động

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư (thứ 6 từ phải sang); đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (thứ 6 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải sang) cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư (thứ 6 từ phải sang); đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (thứ 6 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải sang) cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư (thứ 6 từ phải sang); đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (thứ 6 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ 4 từ phải sang) cùng 10 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top