Gần Tết cả nước xảy ra 18 cuộc ngừng việc tập thể của công nhân

Ngày 16.1, Công nhân Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch ngừng việc tập thể vì cho rằng tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp. Ảnh: Thuỳ Linh
Ngày 16.1, Công nhân Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch ngừng việc tập thể vì cho rằng tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp. Ảnh: Thuỳ Linh
Ngày 16.1, Công nhân Công ty TNHH MTV Giầy Lập Thạch ngừng việc tập thể vì cho rằng tiền thưởng Tết Nguyên đán thấp. Ảnh: Thuỳ Linh
Lên top