Gần nửa lực lượng lao động toàn cầu có nguy cơ mất sinh kế

Người lao động nhiều lĩnh vực gặp khó khăn vì dịch COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Người lao động nhiều lĩnh vực gặp khó khăn vì dịch COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Người lao động nhiều lĩnh vực gặp khó khăn vì dịch COVID-19 (ảnh mang tính minh hoạ). Ảnh: T.E.A
Lên top