Gắn biển thi đua cho công trình điện chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Nghi thức gắn biển thi đua cho công trình. Ảnh EVNHCMC cung cấp
Nghi thức gắn biển thi đua cho công trình. Ảnh EVNHCMC cung cấp
Nghi thức gắn biển thi đua cho công trình. Ảnh EVNHCMC cung cấp
Lên top