Gắn biển công trình “Xanh hóa đường quê” mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Tam Nông, cùng địa phương gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Lưu Hùng
LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Tam Nông, cùng địa phương gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Lưu Hùng
LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Tam Nông, cùng địa phương gắn biển công trình thi đua. Ảnh: Lưu Hùng
Lên top