Gắn biển công trình "Vườn rau công đoàn" Công ty CP DAP-Vinachem

Các đại biểu dự lễ gắn biển công trình "Vườn rau công đoàn" tại Công ty CP DAP-Vinachem. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu dự lễ gắn biển công trình "Vườn rau công đoàn" tại Công ty CP DAP-Vinachem. Ảnh Mai Dung
Các đại biểu dự lễ gắn biển công trình "Vườn rau công đoàn" tại Công ty CP DAP-Vinachem. Ảnh Mai Dung
Lên top