Gắn biển công trình “Vườn hoa ơn Bác”

Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ huyện
Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ huyện
Bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: LĐLĐ huyện
Lên top