Gắn biển công trình điện trên đảo Phú Quý mừng 90 năm Công đoàn VN

Công trình của ngành điện được thực hiện trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐ VN
Công trình của ngành điện được thực hiện trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐ VN
Công trình của ngành điện được thực hiện trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐ VN
Lên top