Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trạm biến áp 220kV Sa Đéc do chính đội ngũ đoàn viên, người lao động CĐ TCty Điện lực Miền Nam thực hiện
Trạm biến áp 220kV Sa Đéc do chính đội ngũ đoàn viên, người lao động CĐ TCty Điện lực Miền Nam thực hiện
Trạm biến áp 220kV Sa Đéc do chính đội ngũ đoàn viên, người lao động CĐ TCty Điện lực Miền Nam thực hiện
Lên top