Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty HVS thực hiện gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trên con tàu do cán bộ công nhân viên HVS thực hiện. Ảnh: Thái Vũ
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty HVS thực hiện gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trên con tàu do cán bộ công nhân viên HVS thực hiện. Ảnh: Thái Vũ
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty HVS thực hiện gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trên con tàu do cán bộ công nhân viên HVS thực hiện. Ảnh: Thái Vũ
Lên top