Gắn Biển công trình chào mừng 91 năm Công đoàn Việt Nam

Gắn biển công trình thi đua. Ảnh: k.Q
Gắn biển công trình thi đua. Ảnh: k.Q
Gắn biển công trình thi đua. Ảnh: k.Q
Lên top