Gần 99% số công nhân PouYuen đã sản xuất trở lại

Anh chị em công nhân lao động an tâm sản xuất, bảo vệ công việc của mình và tài sản doanh nghiệp. Ảnh: L.T
Anh chị em công nhân lao động an tâm sản xuất, bảo vệ công việc của mình và tài sản doanh nghiệp. Ảnh: L.T
Anh chị em công nhân lao động an tâm sản xuất, bảo vệ công việc của mình và tài sản doanh nghiệp. Ảnh: L.T