HẢI PHÒNG:

Gần 900 giáo viên được kéo dài hợp đồng đến hết năm 2019

Hàng trăm giáo viên Hải Phòng được kéo dài hợp đồng lao động đến hết năm 2019. Ảnh: ĐL
Hàng trăm giáo viên Hải Phòng được kéo dài hợp đồng lao động đến hết năm 2019. Ảnh: ĐL
Hàng trăm giáo viên Hải Phòng được kéo dài hợp đồng lao động đến hết năm 2019. Ảnh: ĐL
Lên top