Gần 90 tỉ đồng hỗ trợ người lao động thực hiện “3 tại chỗ”

Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại một doanh nghiệp ở Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top