Gần 80% trạm y tế xã thực hiện khám, chữa bệnh BHYT

Lên top