Gần 80 tác phẩm sáng tạo video clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ

Đã có gần 80 tác phẩm dự thi  Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ. Ảnh: BTC
Đã có gần 80 tác phẩm dự thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ. Ảnh: BTC
Đã có gần 80 tác phẩm dự thi Sáng tạo Video Clip thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ. Ảnh: BTC
Lên top