Gần 7.800 con công nhân được khen thưởng học giỏi, sống tốt

Con công nhân công ty Pouchen VN được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Pouchen VN
Con công nhân công ty Pouchen VN được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Pouchen VN
Con công nhân công ty Pouchen VN được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Công đoàn Pouchen VN
Lên top