Gần 71 tỷ đồng làm lợi từ những sáng kiến, cải tiến của người lao động

Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019. Ảnh: Phương Linh
Ông Nguyễn Hòa, chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa tặng cờ thi đua cho Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019. Ảnh: Phương Linh
Lên top