Gần 7.000 phần quà hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng dành gần 7.000 suất quà tặng công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Yazaki Hải Phòng
Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng dành gần 7.000 suất quà tặng công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Yazaki Hải Phòng
Công đoàn Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng dành gần 7.000 suất quà tặng công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh Yazaki Hải Phòng
Lên top