Gần 700 đoàn viên thu gom rác làm sạch bãi biển

Các đoàn viên gom rác làm sạch bãi biển Thạch Hải. Ảnh: Hùng Hoàng
Các đoàn viên gom rác làm sạch bãi biển Thạch Hải. Ảnh: Hùng Hoàng
Các đoàn viên gom rác làm sạch bãi biển Thạch Hải. Ảnh: Hùng Hoàng
Lên top