Gần 700 CNVCLĐ Hải Phòng tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng sẻ chia"

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng hoa đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng hoa đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh Mai Dung
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng tặng hoa đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tại chương trình. Ảnh Mai Dung
Lên top