Gần 650 doanh nghiệp đối thoại và đẩy mạnh thanh toán điện tử BHXH

Các doanh nghiệp tại Khánh Hòa tham gia đối thoại bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Các doanh nghiệp tại Khánh Hòa tham gia đối thoại bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Các doanh nghiệp tại Khánh Hòa tham gia đối thoại bảo hiểm xã hội năm 2020. Ảnh: Phương Linh
Lên top