Gần 600 công nhân ngừng việc vì lo mất tết: Công đoàn hỗ trợ công nhân khởi kiện

Công nhân lo lắng về một cái tết khó khăn trước mắt.
Công nhân lo lắng về một cái tết khó khăn trước mắt.
Công nhân lo lắng về một cái tết khó khăn trước mắt.
Lên top