Gần 550 công nhân viên lao động hiến máu nhân đạo

CNVCLĐ Quận 5 trong ngày hội hiến máu. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 5 trong ngày hội hiến máu. Ảnh Đức Long
CNVCLĐ Quận 5 trong ngày hội hiến máu. Ảnh Đức Long
Lên top