Gần 54 tỷ đồng làm lợi từ sáng kiến của người lao động

Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco cho người lao động có 35 năm gắn bó cùng doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco cho người lao động có 35 năm gắn bó cùng doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt trao huy hiệu Khatoco cho người lao động có 35 năm gắn bó cùng doanh nghiệp. Ảnh: Phương Linh
Lên top