Gần 500 đoàn viên tham gia hội diễn văn nghệ tôn vinh phụ nữ Việt Nam

Tiết mục "dòng máu Lạc hồng" do cán bộ công nhân viên nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào thể hiện. Ảnh: P.L
Tiết mục "dòng máu Lạc hồng" do cán bộ công nhân viên nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào thể hiện. Ảnh: P.L
Tiết mục "dòng máu Lạc hồng" do cán bộ công nhân viên nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào thể hiện. Ảnh: P.L
Lên top