LĐLĐ quận Sơn Trà:

Gần 500 đoàn viên tham dự hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019

Gần 500 đoàn viên tham dự Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Ảnh: H.Vinh
Gần 500 đoàn viên tham dự Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Ảnh: H.Vinh
Gần 500 đoàn viên tham dự Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Ảnh: H.Vinh
Lên top