Gần 500 công nhân tại công ty có chủ bỏ về nước đã nhận hỗ trợ

Lên top