Gần 500 CBCNV ngành yến sào Khánh Hòa tham gia hội thao truyền thống

Ban lãnh đạo công ty tặng hoa động viên anh chị em cán bộ công nhân viên trước khi vào thi đấu chính thức. Ảnh: P.L
Ban lãnh đạo công ty tặng hoa động viên anh chị em cán bộ công nhân viên trước khi vào thi đấu chính thức. Ảnh: P.L
Ban lãnh đạo công ty tặng hoa động viên anh chị em cán bộ công nhân viên trước khi vào thi đấu chính thức. Ảnh: P.L
Lên top