Gần 500 bài thi tìm hiểu về khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ban tổ chức trao giải cho 3 tập thể có nhiều bài thi và đạt chất lượng cao. Ảnh: Phương Linh
Ban tổ chức trao giải cho 3 tập thể có nhiều bài thi và đạt chất lượng cao. Ảnh: Phương Linh
Ban tổ chức trao giải cho 3 tập thể có nhiều bài thi và đạt chất lượng cao. Ảnh: Phương Linh
Lên top