VỤ CTY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÚ CHIẾM DỤNG TIỀN BHXH:

Gần 50 công nhân phản ứng tập thể, đòi quyền lợi

Gần 50 công nhân cầm băng rôn ra đường đòi quyền lợi sáng (16.5). Ảnh: T.H
Gần 50 công nhân cầm băng rôn ra đường đòi quyền lợi sáng (16.5). Ảnh: T.H