Gần 4.000 suất quà trị giá 2 tỉ đồng lo Tết cho công nhân lao động khó khăn

Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Võ Huyền
Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Võ Huyền
Trao quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Võ Huyền
Lên top