Gần 4.000 người lao động được hưởng nhiều phúc lợi

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: H.A
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: H.A
Lên top