CTY TNHH MTV CÀPHÊ - CAOSU NGHỆ AN:

Gần 4.000 lao động hoang mang vì diện tích nhà xưởng bị giao cho doanh nghiệp khác

2,9ha gồm nhà máy chế biến cà phê và văn phòng hành chính của Xưởng chế biến cà phê - caosu Tây Hiếu sẽ bị thu hồi để cấp đất làm đối ứng thu hồi vốn cho chủ đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2. Ảnh: T.T
2,9ha gồm nhà máy chế biến cà phê và văn phòng hành chính của Xưởng chế biến cà phê - caosu Tây Hiếu sẽ bị thu hồi để cấp đất làm đối ứng thu hồi vốn cho chủ đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2. Ảnh: T.T
2,9ha gồm nhà máy chế biến cà phê và văn phòng hành chính của Xưởng chế biến cà phê - caosu Tây Hiếu sẽ bị thu hồi để cấp đất làm đối ứng thu hồi vốn cho chủ đầu tư xây dựng cầu Hiếu 2. Ảnh: T.T
Lên top