Gần 400 Túi An sinh Công đoàn đến với người lao động huyện Đông Anh

Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động  thành phố Hà Nội tổ chức đã trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Ngày 25.8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức đã trao Túi an sinh Công đoàn cho người lao động trên địa bàn huyện Đông Anh. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top