Gần 400 triệu đồng hỗ trợ lao động nghỉ hưu, phụ nữ sinh con

Người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được tôn trọng quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: TC
Người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được tôn trọng quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: TC
Người lao động Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được tôn trọng quy chế dân chủ cơ sở. Ảnh: TC
Lên top