LĐLĐ huyện Yên Khánh (Ninh Bình):

Gần 400 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu

Ngày hội đã thu hút gần 400 đoàn viên công đoàn và người lao động tham ra hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Ngày hội đã thu hút gần 400 đoàn viên công đoàn và người lao động tham ra hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Ngày hội đã thu hút gần 400 đoàn viên công đoàn và người lao động tham ra hiến máu tình nguyện. Ảnh: NT
Lên top